สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Recorder of works

Recorder of works

RECORDER OF WORKS

 - FOR. 2555  

1      งานยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศ Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co.,Ltd.

2      งานก่อสร้างและรื้อย้ายสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co.,Ltd.

3      งานยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศ Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co.,Ltd.

4      งานยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศ NCR Rubber Co.,Ltd.

5      งานยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

6      งานยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศ บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด

7      งานยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศ บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรดและอื่นๆ จำกัด (มหาชน)

8.     งานคำนวณระบบท่อ NG.Piping system analysis (In-Let Pipe Line ) สำหรับบริษัท คอนวูด จำกัด

 

 - FOR. 2556 

1      งานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายใน Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co.,Ltd.

2      งานติดตั้งระบบล่อฟ้าสำหรับ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

3      งานบริการแก้ไขจุดรั่วไหลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในบริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด

4      งานยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

5      งานจ้างเหมาตัดต่อระบบท่อและติดตั้ง Ball Valve 6” ส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานไทยคูราโบ

6      งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซขนาด 4 นิ้ว ไป Linde Thailand Public Company Limited

7      งานยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศบริษัท โคนิทซ์เอเชีย จำกัด

8      งานยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศบริษัท ทอง เฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

9      งานยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

10   งานยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศบริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)

11   งานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมภายใน Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co.,Ltd.

12   งานยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ ฯ ตามประกาศบริษัท อีสเทิร์นเพาเวอร์แอนด์อิเล็คทริค จำกัด(โรงไฟฟ้าบางบ่อ)

13   งานติดตั้งระบบล่อฟ้าสำหรับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน)

14   งานติดตั้งระบบท่อผลิตเคมีภัณฑ์ ภายในบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

view